• Meijiang
 • Xingning
 • Meixian
 • Fengshun
 • Dapu
 • Jiaoling
 • Pingyuan
 • Wuhua
More >>
 • Changtang Scenic Spot in Jiaoling County
 • Hakka Park (AAAA National Scenic Spot)
 • Lingguang Temple Scenic Spot
 • Yanming Lake Holiday Resort
 • Hakka Museum of China
 • Ye Jianying Memorial Park
hotline:0753-12345 E-Mail:slyj_mzb@21cn.net
Copyright (C) 2011 Meizhou Municipal Tourism Administration All Rights Reserved